V minulosti už se stala celá řada tragédií, za nimiž stálo pouhé světlo na pracovišti. Totiž přesněji jeho nedostatek. K těm případům, které byly nejednou hodně tragické a staly se známými i u nás, patří kupříkladu nehody, jež nám Česká televize nabízela a nabízí v cyklu Letecké katastrofy; jednou za letu vypadlo pilotovo okénko a tento z něj byl vysát jenom proto, že si údržbář v šeru hangáru nevšiml, že na jeho připevnění používá nepatrně užší šroubky, než bylo předepsáno, jednou kdosi z mechaniků vyšrouboval šroubky a nikdo si v šeru nevšiml toho, že je už nenašrouboval zpět a nechal je prostě ležet na křídle, a jindy údržbář zalepil jakási čidla světlou páskou při čištění křídel a on ani nikdo další už si kvůli světlu nevšiml, že tuto pásku zapomněl po výkonu zase odstranit.
Jistě, jsou to extrémní případy, zpravidla nedostatek světla zase k až tak tragickým koncům nevede, ale přesto není rozhodně dobré, pokud je na pracovišti přílišné šero a zaměstnanci tak na práci nevidí tak dobře, jak by měli.
dvě staré lampičky
Výsledkem totiž může být kdeco. Jednou zbytečné zmetky, jindy naprosto stejně zbytečné pracovní úrazy, někdy snížená výkonnost a jindy kupříkladu lajdačení pracovníků, kteří se mohou, je-li to osvětlení věru nedostatečné, někde zašít. A to už ani nemluvím o tom, že je u nás bezpečnost práce úředně hlídaná a za takové nevyhovující podmínky na pracovišti mohou také padat tresty.
A tak je v zájmu všech, aby se na pracovištích dostatečně svítilo. Aby tam bylo světla tak akorát, tolik, kolik je ho k činnosti zvané práce zapotřebí.
Ovšem co když takový zaměstnavatel jen stěží vychází s příjmy a nemá na to, aby zbytečně plýtval elektřinou? Ten aby…
Ten aby si pořídil . Tedy vhodné osvětlení třeba v podobě úsporných svítidel, jež jsou na našem trhu už dávno zdomácnělá.
dívka stojí u okna
A podobné kvalitní zdroje světla patří nejen na pracoviště. Stejně kvalitně bychom měli mít osvětlený i svůj domov. Třeba kuchyňskou linku, na níž se přece také přinejmenším občas pracuje. Protože i vaření je práce a navíc… Kdo by chtěl navíc nalézt třeba v guláši k večeři prst své drahé polovičky? Ufiknutý jenom proto, že tato na svou práci s ostrým nožem nějak špatně viděla a tak…