VaÅ¡e žena se už nemůže koukat na staré dlaždiÄky a neodtékající odpad ve Vaší koupelnÄ›? Tak je asi Äas na zmÄ›nu a rekonstrukci. Nastává otázka, jestli si vÅ¡e udÄ›lat sám, uÅ¡etÅ™it, Å™eÅ¡it detaily a jestli na to má ÄlovÄ›k Äas, nebo si najmout profesionálního obkladaÄe a dlaždiÄkáře, který se ve svém oboru vyzná a už má vÅ¡echny potÅ™ebné nástroje a přístroje, jako napÅ™.Å™ezaÄku obkladů, které bude jistÄ› potÅ™ebovat. Tady si můžete být jisti, že zaplatíte o 100% více než v případÄ›, že byste si rekonstrukci provádÄ›li svépomocí a urÄitÄ› to nebude tak precizní práce. PoÄítá se ale s tím, že jste kutil a už od mládí pomáháte svému Å¡ikovnému otci s různými domácími pracemi. Pokud tomu tak není a už mala Vás od vÅ¡eho odhánÄ›li se slovy: “Jdi od toho ty niÄemo!â€, tak by bylo asi lepší vyÅ™eÅ¡it to telefonátem do firmy, která má zkuÅ¡enosti nebo pÅ™emluvit zkuÅ¡eného kamaráda, který Vám se vším pomůže.