Stejně jako všechny ostatní budovy, i obchody mají okna. A není divu, koneckonců je to u většiny staveb zákonem daný požadavek. Avšak na rozdíl od domácností jsou tato v naprosté většině případů neustále zakrytá.

K tomuto úÄelu se obvykle používají speciální rolety noc a den, které dokážou blokovat jak pohled dovnitÅ™ zvenÄí, tak i svÄ›tlo pronikající oknem zvenku dovnitÅ™.

rolety3

SamozÅ™ejmÄ›, na první pohled se to může zdát hloupé. Znamená to totiž, že zde bude muset být po celou otvírací dobu rozsvíceno, a to dostateÄnÄ› silnÄ›. Tím se zvyÅ¡ují náklady na elektÅ™inu, které mohou u velkých obchodů dosáhnout velkých Äástek.

JistÄ›, můžeme namítnout, že u prodejen s velkou plochou by okna na dostateÄné osvÄ›tlení stejnÄ› nestaÄila. Je vÅ¡ak nutné si uvÄ›domit, že naprostá vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto budov je přízemních. Není tedy problém nainstalovat stÅ™eÅ¡ní okna, která budou propouÅ¡tÄ›t svÄ›tla dostatek. OvÅ¡em tak tomu není. ProÄ?

Jednoduchá odpovÄ›Ä zní, že je za tím snaha vydÄ›lat co nejvíce penÄ›z. A není divu, pÅ™eci jen, to je hlavní cíl každého obchodu i každé firmy. A snaží se jej dosáhnout za pomoci vÅ¡ech zákonných (a leckdy i nezákonných) praktik. A toto je jedna z nich.

obchod2

Cílem zde není nic jiného, než omámit naÅ¡e vnímání Äasu. Je totiž nutné zákazníka na prodejnÄ› zdržet co nejdéle. A když budeme mít konstantní osvÄ›tlení, nebudeme vnímat, jaká doba uplynula. StaÄí si jen uvÄ›domit, kolikrát jste byli pÅ™ekvapeni, jak dlouho jste v daném obchodÄ› byli. A to je právÄ› to, o co firmám jde.

Je totiž fakt, že když procházením regálů strávíte delší dobu, pak toho také více nakoupíte. Tím zvýšíte dané prodejnÄ› zisk. A jistÄ›, nebude to fungovat na každého, a Äasto se nebude jednat o velké navýšení, avÅ¡ak když si vezmeme, kolik zákazníků dennÄ› tyto velké prodejny mají, pak je jasné, že se Äástka nasÄítá. A to je to hlavní. Koneckonců, jen tak může daná firma na trhu uspÄ›t.