I když denně využíváme internet, ať už k pracovním účelům, k získání informací, jako pomoc v rámci dalšího vzdělávání, či ohledně zábavy nebo odpočinku při brouzdání na internetu, nicméně stále Česká republika má nedostatky v rámci internetového připojení a pokrytí. Zejména pro mladší generaci je internet samozřejmostí. Ale kdo zažil dobu bez internetu, je to přeci jen stále mnohdy nepochopitelná vymoženost. A jako zajisté vše, i internet, má své dobré a horší stránky. Nicméně stal se nedílnou součástí moderního života.
žena u internetu 
Pohled do historie aneb jak to vše začalo?
 
Jelikož je to přeci jen pár desítek let, co se vkradl pomalu a jistě internet do našich životů, mnozí již zapomněli na složité začátky. Aneb víme, že každý začátek je těžký. Obdobně tomu bylo u internetu a jeho prvních pokusů v České republice.
 
V České republice se začala psát historie v rámci internetu jen pár měsíců po listopadových událostech roku 1989. Jelikož se dělo tak v době, kdy Česká republika měla jen pevnou telefonní linku, vše se odvíjelo na této bázi. Vše se zdařilo a slavnostně započalo na začátku roku 1992.
Pro mnohé asi zcela nepředstavitelný způsob používání internetu prostřednictvím pevné telefonní linky. Tehdy to však bylo skoro jak sci-fi. První počátky používání internetu, jestliže jste byli připojeni právě přes pevnou linku, telefonní linka byla obsazená a nikdo se nemohl dovolat. Nicméně i tak bylo užívání internetu populární, mělo neustále rostoucí intenzitu. Velký boom pak byl v rámci vzniku internetových kaváren.
 volný Wifi signál
Rozmach internetu aktuálně v ČR
 
V současnosti je plán sahající do roku 2019, kdy prostřednictvím EU je snaha o snažší a lepší dostupnost vysokorychlostního internetu mezi jednotlivými státy. Česká republika obdržela určitý finanční obnos na vybudování internetové sítě zejména tam, kde pokrytí a připojení nedosahuje dobré kvality.
 
Cílem je, aby co nejvíce i domácností dosahovalo možnosti připojení v rámci vysokorychlostního internetu. V rámci projektu pro lepší rozvoj vysokorychlostního internetu je záměr ten, aby prioritně bylo tam, kde není reálné či se nevyplatí budovat infrastrukturu. Zlepšení by se mělo dotknout dokonce více jak tří miliónu míst po celé České republice. Nejedná se v tomto případě jen o domácnosti, ale také firmy a veškerá veřejná zařízení.