Tvarování nosné konstrukce

Schodiště je jeden z mála stavebních prvků, které lze tvarovat do mnohdy až neuvěřitelných, bizarních podob. Možná, že i toto je důvodem, proč si tak rádi volíme schodiště spirálová či lomená, samonosná i s podpěrou, zhotovená ze dřeva, tvrzeného skla, kovu, kamene i betonu, aby zpřístupnila prostory ve vyšších patrech.

schodiště u domu

Pohled na schodiště obvykle vyvolá v naší mysli zvláštní, emotivní pocity. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč zrovna schody zaujímají dominantní postavení v obytném prostoru, ačkoli nejsou, co se týče velikosti a mohutnosti, srovnatelné s většinou ostatních částí zastavěné plochy? Svou roli v tomto procesu hraje psychologie jisté duchovní sounáležitosti:

betonové schodiště

„Takový schody do nebe“

Jistě znáte název této skladby. Schody k nebesům jsou totiž pomyslnou stupnicí životních etap, každému z nás připomínají tento proces, od zrodu až k jeho konci. Vše v lidském životě probíhá po stupních, po krocích, a každý z nich je znázorněn tím známým sloganem „o stupeň výš“.

Chcete-li něco v životě dokázat, musíte postupovat systematicky a nesmíte žádný z krůčků vynechat, jinak se můžete z toho pomyslného schodiště skutálet dolů a donutí vás to začít znovu. A konečně, jednotlivé stupně schodů, které směřují vzhůru, nám také naznačují, že jsme součástí jednoho celku, a že každý z těch stupňů má svůj význam. Schodiště jsou jakousi spojnicí nás všech, celého lidstva, případně dalších civilizací, žijících ve vesmíru.

Možná, že i vy jste v hloubi své duše zaznamenali podobné pocity, když se pohybujete po schodech směrem vzhůru, a že nevnímáte pouze jejich krásu z hlediska konstrukčního provedení, i když je stavební firma zhotoví precizně a mistrovsky. Uvědomit si, že máte doma něco víc, než jen schody, znamená posunout se ve svém vývoji blíž k sobě samému, ke svému vlastnímu nitru, ke své vlastní duši.