Forma podnikání jako společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější forma v České republice a běžná ve světě. Založit takovou společnost může jedna osoba nebo více tzv. společníků. Vklad společníků může být peněžitý nebo nepeněžitý. Při čemž minimální peněžitý vklad jednoho společníka činí 1Kč. Nepeněžitý vklad musí být ohodnocen soudním znalcem před vznikem společnosti a sepsán u notáře.

peníze

Můžete si zakoupit již předpřipravenou společnost, která byla založena jen pro záměr prodeje. Nevyvíjí žádnou aktivitu, jen čeká na svůj prodej. Nazývá se tzv. „ready-made“ společnost. Tato společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, má jednatele, má název, sídlo, jednatele, IČO a zcela uhrazený základní kapitál. Pokud se společnosti daří a má zisk, pak se tento zisk rozděluje mezi společníky podle velikosti obchodních podílů na společnosti. Při potížích, společnost ručí celým svým majetkem, kdežto společníci ručí stejným dílem za závazky, které nesplnili. V současnosti Vám se založením společnosti s ručením omezeným rádi pomůžou odborníci z Brna a Prahy. Nabízí dokonce své sídlo jako možné sídllo pro Vaše podnikání. A kolik stojní založení sro? Založíte si s.r.o za pouhých 1900Kč. Cena zahrnuje profesionální servis a sepsání všech dokumentů na jednom místě.

ruce

Jak probíhá založení společnosti:

  • prověření názvu společnosti
  • kompletní zpracování podkladů pro notářskou kancelář
  • jednání u notáře
  • vyhotovení společenské smlouvy formou notářského zápisu
  • vyhotovení ostatních právních listin
  • online zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • získání identifikačního čísla společnosti

Založení společnosti, prostřednictvím odborníků není nijak složité ani drahé. Pro založení společnosti stačí jeden společník. Pokud nemáte kancelář pro své podnikání, pak můžete využít nabízené prostory. Teď už nic nebrání tomu abyste si založili svou obchodní společnost.